VÍ DA BÒ TỰ NHIÊN

180,000 ₫

250,000 ₫

Chất liệu: Da bò tự nhiên Kiểu ví: Ví ngang Màu sắc: đen Kích thước: 12x9,5 (cm) Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 3 (có 1 ngăn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ TỰ NHIÊN DÁNG ĐỨNG

180,000 ₫

250,000 ₫

Chất liệu: Da bò tự nhiên Kiểu ví: Ví đứng Màu sắc: đen Kích thước: 12x9,5 (cm) Số ngăn nhỏ để thẻ card: 8 Số ngăn lớn để tiền: 3 (có 1 ngăn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ HẠT PD20 - ĐEN

280,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, da bò HẠT  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ HẠT PD20 - NÂU

280,000 ₫

- Chất liệu: Da bò 100%, da bò HẠT  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn để...
Mua hàng

VÍ CARD DA BÒ PD22

250,000 ₫

Chất liệu: Da bò thật 100% Màu sắc: nâu Cafe Thiết kế: nhỏ gọn, tiện lợi, độc đáo số ngăn để thẻ card, tiền: rất nhiều
Mua hàng

VÍ HANDMADE SAFFIANO PD19

600,000 ₫

Chất liệu: Da Bò Saffiano nhập khẩu Được làm thủ công 100% Màu sắc: Đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 1
Mua hàng

VÍ DA BÒ SÁP PD10 (DUNG)

250,000 ₫

- Chất liệu: Da bò 100%, da bò SÁP  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 6  - Số ngăn lớn để...
Mua hàng

VÍ DA BÒ SÁP PD10 (NGANG)

250,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, da bò SÁP  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 6  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ PULLUP PD17

280,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%, da bò PULLUP  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 6  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ PULLUP PD15

290,000 ₫

Chất liệu: Da bò Pullup Màu sắc: vàng bò Kích thước: 11 x 9 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 1
Mua hàng

VÍ DA BÒ NAPPA PD16 (NGANG)

280,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%, da bò NAPPA  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ NAPPA PD16 (ĐỨNG)

280,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%, da bò NAPPA  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ NAPPA PD21 (ĐỨNG)

280,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%, da bò NAPPA  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ NAPPA PD21 (NGANG)

280,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%, da bò NAPPA  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 8  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ DA BÒ PULLUP PD14 XANH RÊU

280,000 ₫

Chất liệu: Da bò Pullup Màu sắc: vàng bò, xanh rêu Kích thước: 11 x 9 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 4 Số ngăn lớn để tiền: 1
Mua hàng

VÍ DA BÒ PULLUP PD14 NÂU VÀNG

280,000 ₫

Chất liệu: Da bò Pullup Màu sắc: vàng bò, xanh rêu Kích thước: 11 x 9 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 4 Số ngăn lớn để tiền: 1
Mua hàng

Ví HANDMADE PHỐI SAFFIANO VN02 (NGANG)

299,400 ₫

499,000 ₫

Chất liệu: Da Saffiano phối da bò sáp Màu sắc: Xanh phối cam Kích thước: 12x10 (cm). có 2 dạng ví đứng, ngang Số ngăn nhỏ để thẻ card: 8 Số ngăn lớn để...
Mua hàng

Ví HANDMADE PHỐI SAFFIANO VN02 (ĐỨNG)

299,400 ₫

499,000 ₫

Chất liệu: Da saffiano phối da bò sáp Màu sắc: xanh phối cam Kích thước: 12x10 (cm). có 2 dạng ví đứng, ngang Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để...
Mua hàng

VÍ TỐI GIẢN PD13

250,000 ₫

 - Chất liệu: da bò 100%  - Công dụng: để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ: 3  - Số ngăn lớn để tiền: 1  -...
Mua hàng

Ví HADMADE DA BÒ DẬP VÂN PHỐI SAFIANO VN01 (NGANG)

299,400 ₫

499,000 ₫

Chất liệu: Da bò, phối saffiano Màu sắc: đen phối xanh navi Kích thước: 12x9,5. có 2 dạng ví đứng, ngang Số ngăn nhỏ để thẻ card: 8 Số ngăn lớn để tiền: 2
Mua hàng

Ví HANDMADE DA BÒ DẬP VÂN PHỐI SAFIANO VN01 (Đứng)

299,400 ₫

499,000 ₫

Chất liệu: Da bò, phối saffiano Màu sắc: đen Kích thước: 12x9,5. có 2 dạng ví đứng, ngang Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 1
Mua hàng

Ví HANDMADE PHỐI VN04 (Đứng)

299,400 ₫

499,000 ₫

Chất liệu: Da bò Kiểu ví: Khâu tay thủ công Màu sắc: đen phối nâu Kích thước: 12x9,5, ví đứng Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để...
Mua hàng

VÍ CARD DA BÒ SÁP PD11

150,000 ₫

Chất liệu: Da bò sáp Màu sắc: nâu Cafe Thiết kế: nhỏ gọn, tiện lợi số ngăn để thẻ card, tiền: 5
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS4

700,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 2
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS3

700,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 2
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS2

800,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: rất nhiều Số ngăn lớn để tiền: 3
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS1

800,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: rất nhiều Số ngăn lớn để tiền: 3
Mua hàng

VÍ DA KỲ ĐÀ (XANH NGỌC)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da KỲ ĐÀ Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (ĐEN)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (XANH BIỂN)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (XANH RÊU)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (VÀNG BÒ)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (NÂU CAFE)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ ĐĂNG KIỂM, HỘ CHIẾU DK01 (XANH NAVY)

499,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%  - Công dụng: Để giấy tờ xe ô tô, thẻ card, hộ chiếu, vé máy bay, tiền...  - Số ngăn để card, thẻ: 6  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ ĐĂNG KIỂM, HỘ CHIẾU DK01 (NÂU CAFE)

499,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%  - Công dụng: Để giấy tờ xe ô tô, thẻ card, hộ chiếu, vé máy bay, tiền...  - Số ngăn để card, thẻ: 6  - Số ngăn lớn...
Mua hàng

VÍ HỘ CHIẾU HC03 (NÂU CAFE)

450,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%  - Công dụng: Để thẻ card, hộ chiếu, vé máy bay, tiền...  - Số ngăn để card, thẻ: 3  - Số ngăn lớn để: 2  - Thiết kế:...
Mua hàng

VÍ HỘ CHIẾU HC03 (XANH NAVY)

450,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%  - Công dụng: Để thẻ card, hộ chiếu, vé máy bay, tiền...  - Số ngăn để card, thẻ: 3  - Số ngăn lớn để: 2  - Thiết kế:...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT09 XANH

699,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, hàng khâu tay thủ công  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ:...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT09 XANH RÊU

699,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, hàng khâu tay thủ công  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ:...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT09 NÂU BÒ

699,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, hàng khâu tay thủ công  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ:...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT09 XÁM

699,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, hàng khâu tay thủ công  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ:...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT09 ĐEN

699,000 ₫

 - Chất liệu: Da bò 100%, hàng khâu tay thủ công  - Công dụng: Để thẻ card, các loại mệnh giá tiền khác nhau.  - Số ngăn để card, thẻ:...
Mua hàng

CLUTCH CẦM TAY CT100

4,000,000 ₫

Chất liệu: Da bò nhập khẩu Màu sắc: nâu cafe phối vàng bò Kích thước: 27 x 23 x 5 Số ngăn: 1 ngăn lớn kéo khóa và nhiều ngăn nhỏ để tiền,...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY CT24

900,000 ₫

Chất liệu da bò thật nguyên tấm (hoàn tiền gấp 10 nếu phát hiện không phải). Bố trí nhiều ngăn, thoải mái cất giữ các loại giấy tờ, tiền bạc,...
Mua hàng

VÍ CẦM TAY DA BÒ CT17 (CLUTCH)

749,000 ₫

Chất liệu: Da bò Màu sắc: đen, nâu Kích thước: 26 x 19 x 6 Số ngăn: 1 ngăn lớn kéo khóa và nhiều ngăn nhỏ để tiền, thẻ, điện thoại, IPAD... Bộ sản...
Mua hàng