VÍ DA CÁ SẤU CS4

700,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 2
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS3

700,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: 6 Số ngăn lớn để tiền: 2
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS2

800,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: rất nhiều Số ngăn lớn để tiền: 3
Mua hàng

VÍ DA CÁ SẤU CS1

800,000 ₫

Chất liệu: Da cá sấu 100% Màu sắc: Nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ card: rất nhiều Số ngăn lớn để tiền: 3
Mua hàng

VÍ DA KỲ ĐÀ (XANH NGỌC)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da KỲ ĐÀ Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn nhỏ để thẻ...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (ĐEN)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (XANH BIỂN)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (XANH RÊU)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (VÀNG BÒ)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng

VÍ DA CHÂN ĐÀ ĐIỂU (NÂU CAFE)

1,200,000 ₫

Chất liệu: Da vảy chân đà điểu Được làm thủ công 100% Màu sắc: vàng bò, xanh rêu, xanh lam, nâu cafe và đen Kích thước: 12x10 Số ngăn...
Mua hàng